Продължете към съдържанието
Home » АБАИ и БАН СЪС СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЕЗПИЛОТНАТА АВИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

АБАИ и БАН СЪС СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЕЗПИЛОТНАТА АВИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Асоциацията на Българската авиационна индустрия (АБАИ) и Българската академия на науките (БАН) излязоха с предложение за създаване на Независима Експертна група за Българската безпилотна авиация към Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) с цел по-бързото развитие на Безпилотните системи и имплементирането на U-Space в България. То е отправено към министъра на транспорта Николай Събев с писмо 063/10.01.2021 г. по описа на авиоорганизацията. В тази връзка проф. Димо Зафиров от Института за космически изследвания и технологии към БАН заяви:

Свидетели сме на бързото и мощно развитие на нововъзникващата „висока“ технология – летящите роботи. В света във въздуха постоянно се намират хиляди от тях, като областите им на приложение постоянно се разширяват. Всички прогнози сочат бързо нарастване на приходите и достигане на милиардни обороти от продажби и услуги. Очаква се и бързо нарастване на заетите в тази високотехнологична сфера – само в ЕС прогнозираме те да достигнат над 100 000 високоспециализирани специалисти през следващите няколко години. Широкото приложение на летящите роботи ще осигури и значително повишаване на качеството на живот на населението.“

Целите на НЕГ-ББА-МТС включват създаване на Система за бързо развитие на Безпилотна авиация в България и за заемането на водеща позиция в региона, както и осигуряване на безопасни полети с БЛА и на благоприятни условия за развитие на бизнеса с тях.

По думите на проф. Зафиров независимо от факта, че България е една от първите страни в света, произвеждащи, използващи и изнасящи БЛА, в момента страната е значително изостанала от повечето държави в ЕС и региона. В същото време разработването, производството и извършването на услуги с тях изисква много по-малко инвестиции, което  дава шанс, при вземането на бързи и адекватни проактивни решения да може България да заеме водеща роля в региона в този бизнес.

Според проф. Зафиров поради факта, че сравнително отскоро са техническите решения позволяващи масовото производство и използване на БЛА, специалистите в тази област са малко и работят основно в частния бизнес, университетите и научните организации. В държавните и общински администрации, които трябва да свършат огромен обем работа за легалното им развитие и използване не достигат специалисти с необходимата експертиза, което затруднява и забавя развитието на бизнеса. Той допълни:

Предлагаме създаването на Независима експертна група за Българската безпилотна авиация към МТС (НЕГ-ББА-МТС), която да интегрира специалисти с необходимата експертиза и заедно със съответните специалисти от държавните и регионални организации експедитивно да извършват необходимите дейности. Подходът за публично-частното партньорство чрез създаването на експертни групи, който се използва широко по света и в ЕС,  е доказал своята ефективност и осигурява равнопоставеност на заинтересованите страни.“

За разлика от много други европейски държави, където вече се провеждат тестове полети на дронове и пилотирани въздухоплавателни средства в контролирана безопасна среда, в  България тепърва се разработва Наредба условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори. До момента у нас се действаше единствено по правилата, утвърдени от Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕАСА). От началото на 2022 година тече серия от срещи между представители на АБАИ и Гражданска въздухоплавателна администрация (ГВА) по повод обновяване на регулациите за опериране с БРА в родното въздушно пространство. По този повод Тодор Иванджиков – председател на АБАИ каза:

АБАИ работи с бизнеса и с ГД ГВА, както и с ДП РВД, за да бъдат създадени регулациите за този нов вид авиация и осигурим стабилна среда за развитие на бизнеса, защото без правилни рамки, всяка инвестиция е силно рискова. Искаме да направим България център за развитие на БЛА (дронове и VTOL). Организираме авиофорум за дронове и всичко свързано с БЛА в България, което е началото на една добра традиция.“