Продължете към съдържанието

АБАИ

Асоциацията се появи вследствие на COVID кризата и сриването на авиоиндустрията в цял свят. С времето “новото нормално” доведе до съживяване на индустрията, включително в България. Основната цел на АБАИ е да осъществява и улеснява комуникацията между дружествата в сектора и държавата.

Цели

Обучения

Инициира обучения в областта на авиацията, да развива колегиалността и сътрудничеството между дружествата в сектора и създава благоприятна работна среда.

Систематизира информация

Да набира и систематизира информация и популяризира положителния опит на дружествата от бранша, свързани с авиацията

Представителство

Да представлява дружествата, опериращи в сектора на авиацията, пред съответните държавни органи и/или организации по всички въпроси, когато се отнасят до авиационната им дейност

Нашите членове

АБАИ в цифри

Членове

0

Изпратени писма

0

Получени писма

0

Какво споделят за АБАИ

Идеята на тази Асоциация назряваше през последната година. Виждах че има нужда да създадем работещ орган, чрез който да се осъществява по-лесно не само вътрешната комуникация между авиокомпаниите, но и между авиокомпаниите и държавата като цяло.
Тодор Иванджиков
CEO - IAS
Още от създаването на АБАИ полага големи усилия да подобрят комуникацията в бранша.
Георги Петков
FlightZone.bg