Продължете към съдържанието
Home » След година борба на АБАИ: Обявиха конкурси за овакантени ключови позиции в ГД ГВА

След година борба на АБАИ: Обявиха конкурси за овакантени ключови позиции в ГД ГВА

                След година борба на Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ) бяха обявени конкурси за ключови позиции в основния въздухоплавателен регулатор в България Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация (ГД ГВА). 

                На 26 октомври в сайта на ведомството бяха публикувани конкурси за „Директор на дирекция“ в дирекция „Летателни стандарти“ и „Директор на Дирекция“ в дирекция „Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване“.

Това са две ключови позиции в институцията, които от дълго време са овакантени. В обявите са посочени редица критерии, на които трябва да отговарят кандидатите, а именно:

1. За длъжността „Директор на дирекция“ в дирекция „Летателни стандарти“:

– образователно-квалификационна степен: магистър;

– професионална област: авиация, летец-пилот, авиационен инженер или технически науки;

– професионален опит: минимум 5 години професионален опит в поддържането на летателната годност и/или летателната експлоатация и/или присъден ранг ІІ младши;

Конкурсът ще се проведе в два етапа: Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Приоритети в управлението на дейността на дирекция „Летателни стандарти“ и интервю.

2. За длъжността „Директор на Дирекция“ в дирекция „Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване“:

– образователно-квалификационна степен: магистър;

– професионална област: авиация, технически науки или право с придобита юридическа правоспособност;

– професионален опит: минимум 5 години в областта на експлоатация на летищата, сигурност в гражданското въздухоплаване, управление на въздушното движение/аеронавигационно обслужване или юридически опит и/или присъден ІІ младши ранг.

Темата за първия етап на този конкурс е „Приоритети в управлението на дейността на дирекция „Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване“.

АБАИ припомня, че това са две от най-важните позиции в ГД „ГВА“ и призовава за прозрачен и професионален подбор. От организацията се надяват, че кандидатите, които ще достигнат до етапа за интервю да бъдат оценени наистина според качествата, които притежават.