Продължете към съдържанието
Home » HEMS – поредната цел на АБАИ е напът да стане факт

HEMS – поредната цел на АБАИ е напът да стане факт

Снимката е илюстративна

Асоциацията на Българската авиационна индустрия (АБАИ) ще работи в тясно сътрудничество с Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) за успешното реализиране на проекта за създаване на Държавен авиационен оператор за медицински и специализирани операции.

България е единствената държава членка на Европейския съюз, която до този момент не разполага с въздухоплавателни средства за извършване на медицински и специализирани операции, съобщиха от Транспортното ведомство след редовно заседание, проведено на 2 февруари. Към момента държавата няма изградена национална система с координационен център за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. През последните години страната ни загуби много човешки животи в редица инциденти.    

В Плана за възстановяване и устойчивост са поети ангажименти за финансиране на закупуването на въздухоплавателни средства – 5 хеликоптера за медицински цели и изграждане на система за „Спешна медицинска помощ по въздух“.

Експерти от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи ще изготвят проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, който да уреди основните въпроси, а именно – създаването, структурата, функциите, финансирането и организацията на работа на новия оператор.

Дейността по оказване на спешна медицинска помощ по въздух е транспортна услуга, извършвана с въздухоплавателно средство – хеликоптер и за нея са приложими разпоредбите на Регламент (ЕС) 965/2012 и Закона за гражданското въздухоплаване.

Към момента по проекта за HEMS работят МТС с лидер министър Николай Събев, зам.-председателят на Транспортната комисия Георги Гвоздейков, Калин Стефанов – съветник на министъра по авиационните въпроси, Георги Клисурски – представител на Министерството на финансите и Тодор Иванджиков – председател на АБАИ. След обнародването на Закона за изменение и допълнение на ЗГВ предстои изграждането на екип от специалисти, които ще отговарят за създаването на Държавния оператор за системата за HEMS и ще бъде пуснат конкурс за избор на най-подходящия тип хеликоптери. В тази връзка Георги Гвоздейков – народен представител на ПП „Продължаваме промяната“ в 47-мото Народно събрание, чиято фирма Extreme Technology е член на АБАИ, заяви:

Като заместник-председател на Комисията по транспорт и съобщения в 47-то НС, съм изключително горд и за мен е чест, да бъда в екипа, воден от министър Николай Събев, който има нелеката задача, да реализира един много важен за България проект – изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздух (Helicopter emergency medical services, HEMS). Усилията и стремежът ми като народен представител от 21 МИР Сливен, ще бъдат насочени към възможността една от оперативните бази, както и центърът за обучение и подготовка на кадрите да бъдат изградени, именно в Сливен. На мнение съм, че създаването на оперативна база и национален център за подготовка и обучение, както и база за техническо обслужване в Сливен, е реализируем проект предвид инфраструктурната и медицинска образователна обезпеченост в областта. Проектът ще осигури за гр. Сливен и региона нови работни места, ще подобри чувствително инвестиционния климат, ще създаде достъп до висококачествена медицинска услуга и ще гарантира стабилна перспектива за заетост и обучение на младите хора в региона, което е важна стъпка към възстановяване на икономическия потенциал и възможности в областта.“