Продължете към съдържанието
Home » Закупуване на 6 хеликоптера и изграждане на система за HEMS в одобрения План за възстановяване и устойчивост

Закупуване на 6 хеликоптера и изграждане на система за HEMS в одобрения План за възстановяване и устойчивост

Закупуване на 6 медицински хеликоптера е заложено в Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България, който беше официално одобрен от Европейската комисия (ЕК) и публикуван вчера, 6 април, на интернет страницата на Министерски съвет. Според него за изграждането на Система за спешна медицинска помощ с вертолети са предвидени 146 млн. лв.

В основата на екипа, който се е заел със задачата за изграждане на Системата, са членове на Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ). Един от тях е народният представител Георги Гвоздейков, който заяви:

Най-важната стъпка е да се изработи концепцията за изграждане на цялата система HEMS. Това не е лек процес! Създаване на работен проект и екип от хора, които да го изпълнят.”

В плана има пет основни стълба за финансиране на различните проекти: Зелен преход и дигитална трансформация; Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; Социална и териториална кохезия; Здравна, икономическа, социална и институционална устойчивост; Получаване на европейски пари срещу постигане на цели и резултати. Общото европейско финансиране по плана е на стойност 13,6 милиарда лева.

Съгласно ПВУ, придобиването на 6 медицински хеликоптера е с цел “обхващане на територията на страната за предоставяне на спешна медицинска помощ в златния час”, в т.ч. и транспортиране на пациенти до болниците.

ПВУ предвижда също създаване на Центрове за комуникация 112 от следващо поколение с нови съвременни услуги, свързани с електронната мрежа, с възможност за обмен на видео, данни, глас и текст в реално време.