Продължете към съдържанието
Home » АБАИ взе участие в първото общо събрание на европейската дрон-организация JEDA

АБАИ взе участие в първото общо събрание на европейската дрон-организация JEDA

На 23 февруари 2022 година Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ) взе участие в първото общо събрание на Европейската дрон-асоциация JEDA (Joint European Drone Associations – JEDA). Страната ни беше представена от компанията Безпилотни системи България.

По време на заседанието бяха обсъдени задачите, които предстоят пред JEDA и как максимално много да се извлече синергия от членството на всеки, заявиха от Безпилотни системи България.

Предстои да се одобрят работни експертни групи и да се започне активна комуникация с европейските структури – ААБЕС, ЕК, Евроконктрол и т.н. с цел по-бързото изграждане и имплементиране на U-Space в европейското въздушно пространство, както и оформяне на регулациите, касаещи безпилотните летателни системи и контрол на въздушния трафик в обща контролирана среда. Припомняме, че България стана част от JEDA още в деня на нейното основаване – на 15 октомври 2021 година. В състава на Асоциацията влизат следните членове: Albadron (Албанска дрон асоциация), APANT (Испания), ASSORPAS (Италия), АБАИ (България), BDF (Белгия), DRONEA и EAC (Естония), EUKA (Фламандска дрон федерация), FDPC, H.U.S.I. (Гръцки U-Space институт), LARPAS (Латвия), RPAS (Финландия), UAAI (Ирландия) и UAV DACH. Основаването на JEDA бе наложено заради значително нарастващия брой на оператори на БЛА, както и фирми инвестиращи в производството, анализа и развитието на дроновете, а така също и разширяването на услугите за оператори на UAS в различните точки на Европа.

Организацията ще оказва пълна подкрепа по отношение на регулаторните норми, касаещи всички, свързани по някакъв начин с дрон-индустрията и внедряването й в съвместното въздушно пространство. JEDA ще насочи усилията си към утвърждаване на общи правила за ползвателите на БЛА в Европейската въздухоплавателна система. Създателите на асоциацията считат, че споделянето на най-добри практики, е основният метод за по-бързо внедряване на нови технологии, като в същото време се гарантира безопасността на всички въздухоплавателни средства.

Предвидено е следващата среща да се проведе през месец юни.