Продължете към съдържанието
Home » 110 години Военна Аакадемия „Г.С. Раковски“ Честит празник!

110 години Военна Аакадемия „Г.С. Раковски“ Честит празник!

110 години от създаването на Военната академия „Г. С. Раковски“ – член на Асоциацията на Българската авиационна индустрия бяха отбелязани тържествено днес, 14 април. Военната академия е основната образователна институция в страната ни в сферата на сигурността и отбраната, гражданско-военните отношения, военното изкуство и оперативната съвместимост със съюзническите армии от НАТО.

„Военната академия вече 110 години успешно изпълнява своята мисия – да подготвя висококвалифицирани кадри за Въоръжените сили на Република България и лидери в обществото“. Това каза заместник-министърът на отбраната Александър Петков в приветствието си на тържественото честване на годишнината. „Академията се адаптира успешно към съвременните предизвикателства в сигурността и отбраната и отговаря на актуалните потребности на Българската армия и държава. Тя успешно реализира една от главните цели в политиката на Министерството на отбраната по отношение на военното образование: да бъде тясно свързано със съвременните реалности, практики и потребности“, каза още заместник-министър Петков.

„Днес честваме 110-ата годишна на най-старото висше военно училище в страната. Решението за създаването на Академията е взето в сложно време на извънредно важни социално-икономически и военно-политически промени в България, на Балканите и в света, на предстоящи и очаквани широкомащабни военни конфликти в региона и в Европа“. Това заяви заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев пред участниците в тържественото отбелязване на празника.

„Ценим усилията на личния състав за създаване на адекватна теоретична интерпретация на предизвикателствата пред сигурността и активната им дейност по разработването на нови образователни програми в професионално направление „Военно дело“, които предстои да бъдат въведени още от учебната 2022 – 2023 година“, заключи генерал-лейтенант Илиев. Той подчерта важността на това теорията да е в крак с практиката, да е в пълно съответствие със съюзните стандарти, да е в унисон с приетите в хода на Стратегическия преглед на отбраната концепции, и със стратегическите документи в НАТО и ЕС.

„Водеща е ролята на Академията в процеса на усвояване на стандарти и процедури за участие в щабовете на НАТО и международните мисии и операции“, каза в словото си генерал-майор Тодор Дочев, началник на Военната академия. Той поздрави преподавателите и личния състав на Академията по случай годишнината и отбеляза, че високото качество на обучението във висшето учебно заведение е гарантирано благодарение на нейните кадри и преподаватели.

Пред паметника на патрона на Военната академия Георги Раковски бяха поднесени венци и цветя.Връчени бяха награди от името на министъра на отбраната и началника на отбраната.

От името на Асоциацията на Българската авиационна индустрия, поздравяваваме всички свързани с ВА „Г.С. Раковски“. Използваме повода да благодарим за възможността да изградим това чудесно партньорство между едно от най-просперитетните учебни заведения в страната и нашата организация. Това е правилният път, по който трябва да вървим, за да запълним съществуващи „пукнатини“ от млади авиационни специалисти, особено по „високите етажи“ на някои ведомства.