Продължете към съдържанието

ЗА НАС

Нашата история

АБАИ представлява колективно Членовете си пред държавните и
международни регулаторни органи с цел разрешаване на актуалните проблеми пред българската авиационна индустрия и осигуряване на нейното устойчиво и конкурентноспособно развитие, а също така подпомага обмена на опит и добри практики в авиационния сектор.

„Идеята на тази Асоциация назряваше през последната година. Виждах че има нужда да създадем работещ орган, чрез който да се осъществява по-лесно не само вътрешната комуникация между авиокомпаниите, но и между авиокомпаниите и държавата като цяло.

Целта е да дадем тласък на българската авиационна индустрия. Да привлечем млади хора към авиацията. Да си помагаме, а не само да се конкурираме. Аз работя с повечето авиокомпании и в контактите с тях се роди идеята за АБАИ, но кризата от COVID-19 ускори нещата. Всички в бранша виждаме, че трябва да се съберем и да положим основите на нещо ново и след кризата да излезем по-силни. Целта е да помогнем на държавните органи отговорни за развитието на авиацията в България и да дадем идеи за това.“

председател

Тодор Иванджиков

Нашите цели

Да представлява

дружествата, опериращи е сектора на авиацията, пред съответните държавни органи и/или организации по всички въпроси , когато се отнася до авиационната им дейност, като отстоява икономическите, професионалните и правните им интереси.

Систематизира информация

Да набира и систематизира информация и популяризира положителния опит на дружествата от бранша, свързани с авиацията.

Инициира обучения

в областта на авиацията, да развива колегиалността и сътрудничеството между дружествата в сектора и създава благоприятна работна среда.

Да развива и ускори сътрудничествo

с международни организации и сдружения, свързани с авиацията, като заимства и популяризира техният опит.

Иницира промени

 Да инициира пред съответните държавни органи предложения за законодателни изменения в частта от законови и подзаконови нормативни актове, касаещи авиацията в Република България.

Управителен съвет

Тодор Иванджиков

International Aviation Services Ltd.

Виктор Михайлов

Plane Care Solutions

бригаден генерал Юлиян Радойски

Ректор на ВВВУ „Георги Бенковски“

Янко Иванов

Gullivair

Георги Стоянов

Пилот

АБАИ в цифри

Членове
изпратени писма
получени писма